BIOCYDY i KONSERWANTY (grupa ACTICIDE®)
Biocydy do zabezpieczania produktów chemii technicznej w stanie mokrym

ACTICIDE® MV
ACTICIDE® MV 14
Klasyczna izotiazolina CIT/MIT (3:1) stabilizowana monowalencyjnie. Nie zawiera VOC oraz formaldehydu. Konserwant stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji, szczególnie tych, które są wrażliwe na formaldehyd lub obecność biwalencyjnych jonów metali.
ACTICIDE® RS
ACTICIDE® 14
Klasyczna izotiazolina CIT/MIT (3:1) w glikolu. Nie zawiera VOC oraz formaldehydu. Biocyd stosowany do stabilizowania olejów, paliw i innych podobnych produktów.
ACTICIDE® NCKlasyczna izotiazolina CIT/MIT (3:1) na nośniku stałym.
ACTICIDE® CMG
Klasyczna izotiazolina CIT/MIT (3:1) w układzie glikolowo-wodnym.

ACTICIDE® FI(N)
ACTICIDE® FS(N)
ACTICIDE® BX(N)
ACTICIDE® RX

Kombinacja klasycznej izotiazoliny CIT/MIT (3:1), stabilizowanej monowalencyjnie z nowoczesnym i pojemnym donorem formaldehydowym opartym na TMAD, o emisji wolnego HCHO poniżej 1%. Konserwant stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji.
ACTICIDE® BXL
ACTICIDE® FD
Kombinacja klasycznej izotiazoliny CIT/MIT (3:1), stabilizowanej monowalencyjnie z donorem formaldehydowym opartym na EDDM.
ACTICIDE® F(N)Nowoczesny i pojemny donor formaldehydowy oparty na TMAD, o emisji wolnego HCHO poniżej 1%. Konserwant stosowany z reguły wspólnie a innymi produktami do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji.
ACTICIDE® LA 1209
ACTICIDE® LA 0614
ACTICIDE® CHR 0107
Kombinacja klasycznej izotiazoliny CIT/MIT (3:1) oraz bronopolu. Konserwanty stosowane do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji, działają bardzo skutecznie na bakterie z grupy Pseudomonase sp.
ACTICIDE® MBS
ACTICIDE® MBS 5050
ACTICIDE® GOI 1
ACTICIDE® MBR 1
Synergiczna mieszanina MIT+BIT. Produkty nie zawierają VOC, HCHO, AOX (chlorowcopochodnych), metali ciężkich. Posiadają bardzo niski potencjał alergizujący. Są stosowane do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji, szczególnie tych, które są wrażliwe na formaldehyd lub obecność biwalencyjnych jonów metali.

ACTICIDE® MB

Synergiczna mieszanina MIT+BIT dostosowana do zabezpieczania produktów o wysokiej wrażliwości na koagulację.
ACTICIDE® MBDSynergiczna mieszanina MIT+BIT w układzie glikolowo-wodnym.
ACTICIDE® MBPSynergiczna mieszanina MIT+BIT na nośniku stałym. Biocyd polecany do zabezpieczania produktów sypkich.
ACTICIDE® MBF 28
ACTICIDE® MBF 50
Synergiczna mieszanina MIT+BIT w połączeniu z nowoczesnym i pojemnym donorem formaldehydowym opartym na TMAD, o emisji wolnego HCHO poniżej 1%. Produkt nie zawiera VOC, AOX (chlorowcopochodnych), metali ciężkich. Konserwant o bardzo wysokiej skuteczności stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji.
ACTICIDE® MBL Synergiczna mieszanina MIT+BIT w połączeniu z bronopolem. Produkt nie zawiera VOC, HCHO, metali ciężkich. Konserwant o bardzo wysokiej skuteczności (również na bakterie z grupy Pseudomonase sp.) stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji.
ACTICIDE® ICB 2Biocyd oparty na kombinacji BIT z pirytionianem cynku.
ACTICIDE® ICB 5
ACTICIDE® ICB 6
ACTICIDE® ICB 7
ACTICIDE® MBZ 2
Synergiczna mieszanina MIT+BIT w połączeniu z pirytionianem cynku. Są to biocydy o bardzo wysokiej skuteczności działania stosowane do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji.
ACTICIDE® ICB 8Biocyd oparty na kombinacji MIT z pirytionianem cynku. 
ACTICIDE® CBMSynergiczna mieszanina MIT+BIT w połączeniu z klasyczną izotiazoliną CIT/MIT (3:1). Skuteczne i długotrwałe działanie synergicznej mieszaniny MIT i BIT jest wzmocnione poprzez dodatek odpowiednio dużej dawki "klasycznej" izotiazoliny CIT/MIT.
ACTICIDE® B 10
ACTICIDE® B 20
ACTICIDE® BW20
ACTICIDE® B 40
Biocydy oparte na BIT. Charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na alkalia. Nie zawiera HCHO, VOC, AOX, fenoli oraz metali ciężkich.
ACTICIDE® M 10
ACTICIDE® M 10 S
ACTICIDE® M 20
ACTICIDE® M 20 S
Rodzina biocydów opartych na metyizotiazolinie (MIT). 
ACTICIDE® CR xxxx
Rodzina biocydów opartych na związkach czwartorzędowych z dodatkiem innych substancji czynnych. Są to bardzo skuteczne i szybko działające biocydy przeznaczone do zabezpieczania produktów bardzo wrażliwych na infekcje. 
ACTICIDE® DLG
ACTICIDE® DLG 2
Skuteczne i szybko działające biocydy oparte na klasycznej izotiazolinie połączonej z bronopolem oraz DBNPA.
ACTICIDE® LBiocyd proszkowy oparty na bronopolu. 
ACTICIDE® IMKombinacja MIT ze skutecznym fungicydem IPBC. Stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy formulacji wodnych i jest polecany do zabezpieczania produktów wrażliwych na infekcje grzybowe.
ACTICIDE® IMLKombinacja MIT z bronopolem (BnP) oraz skutecznym fungicydem IPBC. Stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy formulacji wodnych i jest polecany do zabezpieczania produktów wrażliwych na infekcje grzybowe. 
ACTICIDE® LTxRodzina biocydów opartych na kombinacji bronopolu z OIT.
ACTICIDE® OTW
ACTICIDE® OTW 8
ACTICIDE® 45
Rodzina biocydów opartych na fungicydzie OIT. Służą do zabezpieczania produktów zarówno wodnych jak i rozpuszczalnikowych.
ACTICIDE® IPxRodzina biocydów opartych na fungicydzie IPBC. Służą do zabezpieczania produktów zarówno wodnych jak i rozpuszczalnikowych.
ACTICIDE® PDxRodzina produktów oparta na DCOIT przeznaczona do zabezpieczania tworzyw sztucznych. 
ACTICIDE® PLxRodzina produktów oparta na OIT przeznaczona do zabezpieczania tworzyw sztucznych.
ACTICIDE® WR 0159Specjalistyczny biocyd oparty na kombinacji BIT z bronopolem. 
ACTICIDE® WR 0161Specjalistyczny biocyd oparty na kombinacji BIT z IPBC.
ACTICIDE® HHBBiocyd oparty na kombinacji HHT z BIT.
ACTICIDE® GHBiocyd oparty na pochodnej morfolinowej.
ACTICIDE® GRBiocyd oparty na HHT.
ACTICIDE® FXBardzo skuteczny biocyd oparty na mieszaninie HHT z nowoczesnym i niskoemisyjnym donorem formaldehydowym TMAD. 
ACTICIDE® SFBardzo skuteczny biocyd oparty na mieszaninie pirytionianu sodu z  nowoczesnym i niskoemisyjnym donorem formaldehydowym TMAD.
ACTICIDE® LV 508Biocyd oparty na pochodnej soli pirytionianu.
ACTICIDE® OX Biocyd oparty na oksazolidynie.

ACTICIDE® SR 5525
ACTICIDE® SR 5138
ACTICIDE® SR 1405
ACTICIDE® SR 2405
ACTICIDE® SR 4405
ACTICIDE® MR 874

Rodzina biocydów przeznaczonych do zabezpieczania uszczelniaczy silikonowych. 
ACTICIDE® AGT 2 Biocyd oparty na jonach srebra przeznaczony do zabezpieczania szerokiej gamy produktów wodorozcieńczalnych.
Produkty
Acticide
Microcare
Aflammit
Środki pomocnicze