Kontakt w Polsce

tel. +48 (602) 66 22 77
tel. +48 (604) 20 81 87

e-mail: thor@biocydy.net

Formularz kontaktowy
S. H. E.
S.H.E. (Safety-Health-Enviroment), czyli Bezpieczeństwo-Zdrowie-Środowisko to określenia o szczególnym znaczeniu dla produktów chemicznych, a w szczególności biocydów i konserwantów. Firma Thor poczuwa się w odpowiedzialności aby procesy produkcyjne były prowadzone w zgodzie w wymaganiami prawnymi i nie powodowały degradacji środowiska naturalnego. Firma Thor zobowiązała się do przestrzegania tych zasad, rozwijania technologii i produktów coraz bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego. W firmie został wdrożony obszerny system zarządzania środowiskiem. Naszym priorytetem jest minimalizować ilość odpadów i ich uciążliwość dla środowiska naturalnego. Gdziekolwiek to możliwe odpady są poddawane recyklingowi i wykorzystywane do dalszych procesów produkcyjnych.Firma Thor pracuje zgodnie ze standardami systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 i przestrzega wszystkich obowiązujących i przewidywanych w przyszłości regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwa użytkowania produktów.

Najważniejszym dla nas priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz społeczeństwa jako odbiorców końcowych naszych produktów. Bezpieczeństwo zapewniają odpowiednie procedury bezpieczeństwa pracy, kontroli jakości produktów, uaktualnianie kart charakterystyki produktów itp.

Produkty
Acticide
Microcare
Aflammit
Środki pomocnicze