Kontakt w Polsce

tel. +48 (602) 66 22 77
tel. +48 (604) 20 81 87

e-mail: thor@biocydy.net

Formularz kontaktowy
Serwis technologiczno-laboratoryjny
Naszym klientom oferujemy profesjonalny serwis techniczny I laboratoryjny prowadzony w naszych ośrodkach badawczo- rozwojowych przez wykwalifikowany i doświadczony personel.

Naszym celem jest ściśle współpracować Klientem i zapewnić właściwe i w pełni optymalne wykorzystanie produktów. Chcemy pomagać jeśli pojawiają się jakieś problemy. Nasze nowoczesne laboratoria mikrobiologiczne prowadzą cały szereg badań, m.in. badania sterylności produktów, testy obciążeniowe, badania analityczne itp. Pomagamy naszym klientom prowadząc, również w terenie, tzw. audyty higieniczne.

Firma Thor jest przeciwna testowaniu produktów na zwierzętach i jest sponsorem organizacji FRAME (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments). Żadne z naszych konserwantów przeznaczonych do produktów kosmetycznych nie były testowane na zwierzętach. Thor stał się pierwszym producentem konserwantów opracowanych na własnej metodyce badań toksykologicznych in-vitro (IVT). Dzięki metodzie IVT firma Thor zapewnia bezpieczne badania produktów przeznaczonych dla kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i innych produktów technicznych bez użycia zwierząt testowych.

Nasze laboratoria są również w pełni wyposażone do prowadzenia badań uniepalniających. Thor blisko współpracuje z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami, aby zapewnić Klientom produkty nowoczesne i spełniające nowe wymagania prawne w zakresie uniepalniania różnego rodzaju materiałów.

Produkty
Acticide
Microcare
Aflammit
Środki pomocnicze