BIOCYDY i KONSERWANTY (grupa ACTICIDE®)
Biocydy do zabezpieczania powłokowego produktów chemii technicznej

ACTICIDE® MKB 3
ACTICIDE® MKB 5
ACTICIDE® MKX
ACTICIDE® MKE(N)
ACTICIDE® MKS 1
ACTICIDE® MKT 1
ACTICIDE® MKD (powder)
ACTICIDE® MKP(powder)
Grupa innowacyjnych biocydów służących do zabezpieczania powłok szerokiej gamy produktów takich jak m.in. farby, tynki, kleje itp., w szczególności w nowoczesnych systemach dociepleń. Są to synergiczne mieszaniny algicydów i fungicydów, zabezpieczanych w technologii AMMETM przed wymywaniem i naświetlaniem UV, co znacząco wydłuża czas funkcjonowania biocydu w powłoce. Działają niezawodnie przeciwko grzybom oraz algom. Oprócz bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV i wymywanie odznaczają się również wysoką stabilnością w alkalicznym środowisku. Biocydy nie zawiera karbendazymu i posiadają łagodne i korzystne dla użytkowników znakowanie.
 ACTICIDE® MKN-family

Grupa innowacyjnych bezalgidydowych biocydów służących do zabezpieczania powłokowego drewna i innych produktów chemii technicznej, takich jak np. farby, tynki, kleje, uszczelniacze itp. Dzięki technologii AMMETM zabezpieczającej substancje czynne przed wymywaniem i naświetlaniem UV, znacząco wydłużono czas funkcjonowania biocydu w powłoce. Oprócz bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV i wymywanie odznaczają się również wysoką stabilnością w alkalicznym środowisku. Biocydy nie zawiera karbendazymu i posiadają łagodne i korzystne dla użytkowników znakowanie.

ACTICIDE® EPW
ACTICIDE® EP-Paste
ACTICIDE® EP-Powder
Grupa biocydów powłokowych stanowiących mieszaninę modyfikowanego algicydu- Diuronu wraz z kombinacją fungicydów. Służą do zabezpieczania powłok szerokiej gamy produktów takich jak m.in. farby, tynki, kleje itp., w szczególności w nowoczesnych systemach dociepleń. Mogą być stosowane do układów wodnych, rozpuszczalnikowych lub proszkowych.
ACTICIDE® EPW 1
ACTICIDE® EPW 2
Grupa biocydów powłokowych stanowiących mieszaninę modyfikowanego algicydu- Diuronu wraz z kombinacją fungicydów. Część substancji czynnych została w zabezpieczona w technologii AMMETM przed wymywaniem i naświetlaniem UV, co znacząco wydłużyło czas funkcjonowania biocydu w powłoce.
ACTICIDE® EPS-Paste
ACTICIDE® EPS(A)
Grupa biocydów powłokowych stanowiących mieszaninę modyfikowanego algicydu- Terbutryny wraz z kombinacją fungicydów. Służą do zabezpieczania powłok szerokiej gamy produktów takich jak m.in. farby, tynki, kleje itp., w szczególności w nowoczesnych systemach dociepleń. Mogą być stosowane do układów wodnych lub rozpuszczalnikowych.
ACTICIDE® IPA 20Biocyd powłokowy oparty na IPBC zabezpieczony w technologii AMMETM przed wymywaniem i naświetlaniem UV, co znacząco wydłużyło czas funkcjonowania biocydu w powłoce.
ACTICIDE® IOG
ACTICIDE® IOA
Biocydy powłokowe oparte na kombinacji dwóch skutecznych w działaniu fungicydów IPBC oraz OIT. Służą do zabezpieczania szerokiej gamy produktów zarówno wodnych jak i rozpuszczalnikowych
ACTICIDE® IPW 50
ACTICIDE® IPS 30
ACTICIDE® IPE 15
Biocydy powłokowe oparty na fungicydzie IPBC. Służą do zabezpieczania szerokiej gamy produktów zarówno wodnych jak i rozpuszczalnikowych
ACTICIDE® OTP 10 Biocyd powłokowy oparty na OIT na nośniku stałym zabezpieczonym w technologii AMMETM przed wymywaniem i naświetlaniem UV, co znacząco wydłużyło czas funkcjonowania biocydu w powłoce. Jest przeznaczony do zabezpieczania produktów sypkich.
ACTICIDE® 45
ACTICIDE® OTW
ACTICIDE® OTW 8
Biocydy powłokowe oparty na fungicydzie OIT. Służą do zabezpieczania szerokiej gamy produktów zarówno wodnych jak i rozpuszczalnikowych
ACTICIDE® SR 3306
Mieszaniny dwóch substancji aktywnych, w specjalny sposób zabezpieczanych przed wymywaniem i naświetlaniem UV, co znacząco wydłuża czas funkcjonowania biocydu w powłoce. Biocyd przeznaczony do zabezpieczania produktów proszkowych
ACTICIDE® SR 1405
ACTICIDE® SR 2405
ACTICIDE® SR 4405
Grupa biocydów powłokowych oparta na pochodnych izotiazoliny, przeznaczona głównie do zabezpieczania uszczelniaczy silikonowych. Substancje czynne w tych biocydach zostały zabezpieczone w technologii AMMETM przed wymywaniem i naświetlaniem UV, co znacząco wydłużyło czas funkcjonowania biocydu w powłoce. Nie zawierają karbendazymu.
ACTICIDE® MR 874Biocyd oparty na pochodnej soli pirydynowej. Przeznaczony głównie do zabezpieczania uszczelniaczy silikonowych (zalecany do systemów neutralnych). Posiada łagodne znakowanie, nie zawiera karbendazymu.
ACTICIDE® SR 5138Klasyczny biocyd oparty na karbendazymie, służący do zabezpieczania głównie uszczelniaczy silikonowych.
ACTICIDE® SR 5255Biocyd oparty na DCOIT służący do zabezpieczania uszczelniaczy silikonowych, plastyfikowanego PVC oraz innych materiałów polimerowych.
ACTICIDE® PD-familyRodzina produktów opartych na DCOIT w różnych rozpuszczalnikach, w tym również na nośniku stałym. Służą do zabezpieczania tworzyw sztucznych przed degradacją mikrobiologiczną.
ACTICIDE® PL-familyRodzina produktów opartych na DCOIT w różnych rozpuszczalnikach, w tym również na nośniku stałym. Służą do zabezpieczania tworzyw sztucznych przed degradacją mikrobiologiczną.
Produkty
Acticide
Microcare
Aflammit
Środki pomocnicze