BIOCYDY i KONSERWANTY (grupa ACTICIDE®)
Konserwanty do zabezpieczania produktów chemii gospodarczej

ACTICIDE® MV
ACTICIDE® 14 MV
Klasyczna izotiazolina CIT/MIT (3:1) stabilizowana monowalencyjnie. Nie zawiera VOC oraz formaldehydu. Konserwant stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji, szczególnie tych, które są wrażliwe na formaldehyd lub obecność biwalencyjnych jonów metali.
ACTICIDE® RS
ACTICIDE® 14  
Klasyczna izotiazolina CIT/MIT (3:1) stabilizowana biwalencyjnie. Nie zawiera VOC oraz formaldehydu. Konserwant stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji, szczególnie tych, które są wrażliwe na formaldehyd.
ACTICIDE® LA 0614
ACTICIDE® LA 1209
Kombinacja klasycznej izotiazoliny CIT/MIT (3:1) oraz bronopolu. Konserwanty stosowane do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji, działają bardzo skutecznie na bakterie z grupy Pseudomonase sp.
ACTICIDE® F(N)
Nowoczesny i pojemny donor formaldehydowy oparty na TMAD, o emisji wolnego HCHO poniżej 1%. Konserwant stosowany z reguły wspólnie a innymi produktami do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji,
ACTICIDE® FI(N)
ACTICIDE® FS(N)
ACTICIDE® BX(N)
ACTICIDE® RX
Kombinacja klasycznej izotiazoliny CIT/MIT (3:1), stabilizowanej monowalencyjnie z nowoczesnym i pojemnym donorem formaldehydowym opartym na TMAD, o emisji wolnego HCHO poniżej 1%. Konserwant stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji.

ACTICIDE® MBS
ACTICIDE® MBS 5050
ACTICIDE® MBS 2550
ACTICIDE® MBR 1

Synergiczna mieszanina MIT+BIT. Produkt nie zawiera VOC, HCHO, AOX (chlorowcopochodnych), metali ciężkich. Posiada bardzo niski potencjał alergizujący. Konserwant stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji, szczególnie tych, które są wrażliwe na formaldehyd lub obecność biwalencyjnych jonów metali
ACTICIDE® MBF 50
ACTICIDE® MBF 28
Synergiczna mieszanina MIT+BIT w połączeniu z nowoczesnym i pojemnym donorem formaldehydowym opartym na TMAD, o emisji wolnego HCHO poniżej 1%. Produkt nie zawiera VOC, AOX (chlorowcopochodnych), metali ciężkich. Konserwant o bardzo wysokiej skuteczności stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji.
ACTICIDE® MBL Synergiczna mieszanina MIT+BIT w połączeniu z bronopolem. Produkt nie zawiera VOC, HCHO, metali ciężkich. Konserwant o bardzo wysokiej skuteczności (również na bakterie z grupy Pseudomonase sp.) stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji.
ACTICIDE® MBZ
ACTICIDE® MBZ 2
Synergiczna mieszanina MIT+BIT w połączeniu z pirytionianem cynku. Konserwant o bardzo wysokiej skuteczności (również na bakterie z grupy Pseudomonase sp.) stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy wodnych formulacji, szczególnie tych które są narażone na infekcje grzybowe i drożdżowe.
ACTICIDE® CBM Synergiczna mieszanina MIT+BIT w połączeniu z klasyczną izotiazoliną CIT/MIT (3:1). Skuteczne i długotrwałe działanie synergicznej mieszaniny MIT i BIT jest wzmocnione poprzez dodatek odpowiednio dużej dawki "klasycznej" izotiazoliny CIT/MIT.

ACTICIDE® B 10
ACTICIDE® B 20
ACTICIDE® BW 20
ACTICIDE® B 40

Konserwanty oparte na BIT. Charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na alkalia. Nie zawiera HCHO, VOC, AOX, fenoli oraz metali ciężkich.

ACTICIDE® M 10
ACTICIDE® M 10 S
ACTICIDE® M 20
ACTICIDE® M 20 S
ACTICIDE® M 25 S
ACTICIDE® M 50

 Rodzina konserwantów opartych na metyizotiazolinie (MIT).
ACTICIDE® IMKombinacja MIT ze skutecznym fungicydem IPBC. Stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy formulacji wodnych i jest polecany do zabezpieczania produktów wrażliwych na infekcje grzybowe.
ACTICIDE® IMLKombinacja MIT z bronopolem (BnP) oraz skutecznym fungicydem IPBC. Stosowany do zabezpieczania szerokiej gamy formulacji wodnych i jest polecany do zabezpieczania produktów wrażliwych na infekcje grzybowe.
ACTICIDE® BAC 50M
ACTICIDE® BAC 80
Wodny roztwór chlorków benzalkoniowych. Służy do sporządzania środków myjąco- dezynfekujących i sterylizujących oraz zabezpieczania niektórych produktów chemii gospodarczej.
ACTICIDE® DDQ 50
Wodny roztwór chlorku di-n-decylodimetyloamoniowego. Służy do sporządzania środków myjąco- dezynfekujących i sterylizujących oraz zabezpieczania niektórych produktów chemii gospodarczej.
ACTICIDE® GDA 50
ACTICIDE® GDA 24
Aldehyd glutarowy. Służy do sporządzania środków myjąco- dezynfekujących i sterylizujących oraz zabezpieczania niektórych produktów chemii gospodarczej.
ACTICIDE® SR 1411Kombinacja klasycznej izotiazoliny CIT/MIT z aldehydem glutarowym. Służy do sporządzania środków myjąco- dezynfekujących i sterylizujących oraz zabezpieczania niektórych produktów chemii gospodarczej.
ACTICIDE® IPW 50Biocydy oparte na fungicydzie IPBC. Służą do zabezpieczania produktów zarówno wodnych jak i rozpuszczalnikowych
Produkty
Acticide
Microcare
Aflammit
Środki pomocnicze