BIOCYDY i KONSERWANTY (grupa ACTICIDE®)
Biocydy do zabezpieczania drewna
ACTICIDE® PRO 50Propikonazol jest fungicydem o szerokim spektrum skuteczności przeznaczonym do zabezpieczania drewna
ACTICIDE® IPW 50
ACTICIDE® IPS 30
ACTICIDE® IPE 15
Biocydy oparte na fungicydzie IPBC. Służą do zabezpieczania produktów zarówno wodnych jak i rozpuszczalnikowych
ACTICIDE® IPA 20Biocyd oparty na fungicydzie IPBC. Dzięki zastosowaniu technologii zabezpieczania substancji czynnych przed wymywaniem i naświetlaniem UV, biocyd znacząco dłużej funkcjonuje w powłoce.
ACTICIDE® 45
ACTICIDE® OTW
ACTICIDE® OTW 8
Biocydy oparte na fungicydzie OIT. Służą do zabezpieczania produktów zarówno wodnych jak i rozpuszczalnikowych
ACTICIDE® IOG
ACTICIDE® IOA
Biocydy oparte na kombinacji dwóch skutecznych w działaniu fungicydów IPBC oraz OIT. Służą do zabezpieczania produktów zarówno wodnych jak i rozpuszczalnikowych
ACTICIDE® MKW 1
ACTICIDE® MKW 2
Innowacyjne biocydy opracowane specjalnie do zabezpieczania powłokowego drewna. Część substancji czynnych została w nich zabezpieczona przed wymywaniem i naświetlaniem UV w technologii AMMETM, co znacznie wydłuża czas funkcjonowania biocydu w powłoce.

ACTICIDE® SR 2175
ACTICIDE® SR 3175
ACTICIDE® SR 4175
ACTICIDE® SR 7175

Rodzina innowacyjnych, bezagicydowych biocydów powłokowych opracowanych specjalnie do zabezpieczania powłokowego drewna.
Substancje czynne zostały w nich zabezpieczone w technologii AMMETM przed wymywaniem i naświetlaniem UV, co znacznie wydłuża czas funkcjonowania biocydu w powłoce.
ACTICIDE® SR 8175

Innowacyjny, bezagicydowy biocyd powłokowy opracowany specjalnie do zabezpieczania powłokowego drewna. Biocyd jest przeznaczony do układów rozpuszczalnikowych.
Substancje czynne zostały w nim zabezpieczone w technologii AMMETM przed wymywaniem i naświetlaniem UV, co znacznie wydłuża czas funkcjonowania biocydu w powłoce.

ACTICIDE® SR 2387Insektycyd oparty na flufenoxuronie o szerokim spektrum działania, przeznaczony do zabezpieczania drewna.
ACTICIDE® P10
ACTICIDE® PL
Insektycydy oparte na permetrynie o szerokim spektrum działania, przeznaczone do zabezpieczania drewna.
Produkty
Acticide
Microcare
Aflammit
Środki pomocnicze