BIOCYDY i KONSERWANTY (grupa ACTICIDE®)

Firma THOR oferuje szeroką gamę biocydów i konserwantów typu in-can oraz powłokowych, występujcych pod wspólną marką ACTICIDE® i stosowanych m.in.:

  • w przemyśle chemicznym (polimery, kleje, bituminy, zagęstniki itp.);
  • w przemyśle farb i lakierów (farby emulsyjne zewnętrzne, wewnętrzne, bejce, lakiery itp.); 
  • w budownictwie (tynki, zaprawy, szpachle, uszczelnienia, zabezpieczanie drewna, itp.); 
  • w przemyśle ceramicznym i szklarskim (zabezpieczanie mas, wód poszlifierskich, itp);
  • w przemyśle włókienniczym i skórzanym (zabezpieczanie zagęszczeń i farb drukarskich, niedoprzędu, przędzy, skór itp.);
  • w przemyśle metalowym (zabezpieczanie olejów chłodzących przy skrawaniu, cięciu itp.); 
  • w przemyśle chłodniczym (zabezpieczanie różnego rodzaju czynników chłodzących); 
  • w przemyśle chemii gospodarczej (środki myjące, dezynfekująco- czyszczące itp.);
  • w przemyśle paliwowym
  • w przemyśle papierniczym (zabezpieczanie pulpy celulozowej, itp.).

Kategorie produktów grupy ACTICIDE®:

Biocydy do zabezpieczania produktów chemii technicznej w stanie mokrym
Biocydy do zabezpieczania powłokowego produktów chemii technicznej
Konserwanty do zabezpieczania produktów chemii gospodarczej
Dezynfektanty
Biocydy do zabezpieczania drewna

Produkty
Acticide
Microcare
Aflammit
Środki pomocnicze