BIOCYDY i KONSERWANTY (grupa ACTICIDE®)
Dezynfektanty

ACTICIDE® LV 706
ACTICIDE® CL 1
Kombinacja chlorków benzalkoniowych z fungicydem oktyloizotiazoliną (OIT). Służą do sporządzania roztworów dezynfekująco- czyszczących podłoża murowane, beton, powłoki tynków i farb z mikroflory powodującej jej degradację. Znajdują też zastosowanie przy dezynfekcji m.in. instalacji produkcyjnych.
ACTICIDE® GDA 50
ACTICIDE® GDA 24
Aldehyd glutarowy. Bardzo skuteczny i wydajny biocyd służący do sporządzania roztworów dezynfekujących, czyszczących i sterylizujących mających zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, w tym m.in. do czyszczenia i dezynfekcji instalacji produkcyjnych.
ACTICIDE® DB 20
ACTICIDE® DBW
Nowoczesne i bardzo skuteczne dezynfektanty oparte na DBNPA. Służą do sporządzania roztworów dezynfekujących, czyszczących i sterylizujących mających zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, w tym m.in. do czyszczenia i dezynfekcji instalacji produkcyjnych. Wygodne w użyciu ponieważ szybko ulegają degradacji do naturalnie występujących produktów. Mogą też być stosowane do podczyszczania zainfekowanych surowców lub produktów.
ACTICIDE® BAC 50M
ACTICIDE® BAC 80
Wodny roztwór chlorków benzalkoniowych. Służą do sporządzania roztworów dezynfekujących, czyszczących i sterylizujących mających zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, w tym m.in. do czyszczenia i dezynfekcji instalacji produkcyjnych.
ACTICIDE® GT 1
Bardzo skuteczny i wydajny biocyd oparty na aldehydzie glutarowym oraz pochodnej izotiazolinowej, służący do sporządzania roztworów dezynfekujących, czyszczących i sterylizujących mających zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, w tym m.in. do czyszczenia i dezynfekcji instalacji produkcyjnych.
ACTICIDE® DDQ 50
Wodny roztwór chlorku di-n-decylodimetyloamoniowego. Służy do sporządzania roztworów dezynfekujących, czyszczących i sterylizujących mających zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, w tym m.in. do czyszczenia i dezynfekcji instalacji produkcyjnych.
ACTICIDE® LA 0614
ACTICIDE® LA 1209
ACTICIDE® CHR 0107
Kombinacja klasycznej izotiazoliny CIT/MIT (3:1) oraz bronopolu. Jest to typowy biocyd in-canowy, ale wyższych koncentracjach (1-2%) może z powodzeniem być stosowany do sporządzania roztworów myjąco-dezynfekujących np. instalacje i maszyny produkcyjne.

ACTICIDE® FI(N)
ACTICIDE® FS(N)
ACTICIDE® BX(N)
ACTICIDE® RX
ACTICIDE® BXL
ACTICIDE® FD

Kombinacje klasycznej izotiazoliny CIT/MIT (3:1) z donorami formaldehydowymi. Są to to typowe biocydy in-canowe, ale w wyższych koncentracjach (1-2%) mogą być z powodzeniem stosowane do sporządzania roztworów myjąco-dezynfekujących np. instalacje i maszyny produkcyjne.
Produkty
Acticide
Microcare
Aflammit
Środki pomocnicze